มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 13 มิถนายน 2561 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ 
รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ,

พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ,
พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์,
พ.ต.อ.สุรพจน์ พิสุทธิวงส์,
พ.ต.อ.วัลลภ สามารถ,
พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์,
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.บรรพต เดชมา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด 
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.กาญจนบุรี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 53 ทุน เป็นเงิน 158,000 บาท
โดย พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็นผู้มอบฯ

ณ ห้องประชุม ภ.จว.กาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: