มอบใบประกาศเกียรติคุณ 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 13 มิถนายน 2561 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ 
รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ,

พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ,
พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์,
พ.ต.อ.สุรพจน์ พิสุทธิวงส์,
พ.ต.อ.วัลลภ สามารถ,
พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์,
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.บรรพต เดชมา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด 
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้สนับสนุนการพัฒนาสถานที่ทำการ ภ.จว.กาญจนบุรี โดยได้ทำการพัฒนาปรับปรุงห้องเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
โดย พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ มีรายนามดังนี้
บริษัท  ฮิบโป เมททัลชีต (2003) จำกัด
บริษัท  กาญจนบุรี ค้าเหล็ก  จำกัด 
บริษัท  ตะวันกาญจน์  จำกัด
บริษัท  นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด
บริษัท  ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นายแสนชัย   ถิ่นกาญจน์วัฒนา 
นายกุณฑล   ปูรณวัฒนกุล 
 
ณ ห้องประชุม ภ.จว.กาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: