รอง ผบช.ภ.7 เดินทางมารักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 27 ก.พ.2561 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 เดินทางมารักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.จรินทร์ วัฒนไพรสาณฑ์ ,พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ,พ.ต.อ.สุรพจน์ พิสุทธิวงส์ ,พ.ต.อ.วัลลภ สามารถ ,พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ,พ.ต.อ.ประกอง ศรีสุทธิ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี ,พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรสีนวล ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี ,หน.สภ. ในสังกัด ,รอง ผกก./ สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี ร่วมประชุมพร้อมแนะนำ ปรึกษาหารือ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ประชุม ภ.จว.กาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: