รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 4 มกราคม 2561.
พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ,
พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ, พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ,พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ รอง ผบก.ภ.จวกาญจนบุรี
       เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียน ตชด.ทิไล่ป้า อ.สังขละบุรี และโรงเรียนบ้านไกรเกรียง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

       สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริ กิจกรรมนักเรียน ห้องสมุด โครงการอาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของให้แก่ครูนักเรียนและราษฎรในพื้นที่

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: