ผบก.กาญจน์ฯ ตรวจ รร.สาธิตราชภัฏกาญจนบุรี 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 1 ก.ค.63 เวลา 09.45 น.

พล.ต.ต.วรณัน  สุขเจริญ
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

ตรวจเยี่ยมการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน ความพร้อมและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และประชุมครูรร.สาธิตราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเปิดเรียนในวันแรก โดยให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distance) รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ( ฉบับที่ ๑๑)

ณ รร.สาธิตราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: