รูปภาพกิจกรรม

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด อ่านต่อ.
เสวนาตำรวจพบสื่อมวลชน อ่านต่อ.
ปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจ อ่านต่อ.
จเรตำรวจเดินทางมาตรวจราชการ อ่านต่อ.
ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ :
ร่าง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สังขละบุรี
ลงวันที่ :
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สังขละบุรี
ลงวันที่ :
ร่าง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ
ลงวันที่ :
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ
ลงวันที่ : 22 พ.ย.60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ

Video

บรรยายสรุปตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี